Về chúng tôi - HomeTaste

HomeTaste 
Chuẩn vị Việt - Chuẩn uy tín

Mục tiêu của HomeTaste là mang được thực phẩm Việt, chuẩn organic, sạch đến từng
bữa ăn của gia đình Việt theo cách thuận tiện, và chuyên nghiệp nhất. Từ đó tạo nền tảng
cho nhiều nguồn cung thực phẩm sạch ở Việt Nam phát triển, đa dạng hóa thêm nguồn
sản phẩm và mở rộng mô hình kinh doanh trong tương lai gần. HomeTaste cung cấp thực phẩm có chất lượng tốt, đậm vị truyền thống Việt Nam, đảm bảo những tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm và những tiện ích khi mua sắm cho khách hàng.

Hometaste

HomeTaste cung cấp thực phẩm có chất lượng tốt, đậm vị truyền thống Việt Nam, đảm bảo những tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm và những tiện ích khi mua sắm cho khách hàng. 

HomeTaste – Chuẩn vị Việt - Chuẩn uy tín

HomeTaste mang thực phẩm Việt, chuẩn organic, sạch đến từng bữa ăn của gia đình Việt theo cách thuận tiện, và chuyên nghiệp nhất. 

Shopping Cart